Bruk av GIS under en oljevernaksjon

Oljesøl er et menneskeskapt miljøproblem som vi setter inn store tiltak for å unngå. Dessverre skjer det allikevel innimellom – statistikken sier ca hvert 5. år. I 2009 hadde vi et stort oljesøl på utsiden av Langesund, da lasteskipet Full City grunnstøtte og store mengder bunkersolje lakk ut i sjøen. Store deler av kysten ble... Fortsett lesing →

WordPress.com.

opp ↑