Bruk av GIS under en oljevernaksjon

Oljesøl er et menneskeskapt miljøproblem som vi setter inn store tiltak for å unngå. Dessverre skjer det allikevel innimellom – statistikken sier ca hvert 5. år. I 2009 hadde vi et stort oljesøl på utsiden av Langesund, da lasteskipet Full City grunnstøtte og store mengder bunkersolje lakk ut i sjøen. Store deler av kysten ble... Fortsett lesing →

Kombinasjon av romlige data og mobilsensorer for bestemmelse av menneskelig aktivitet

Siden antikkens Hellas har menneskelig aktivitet og bevegelser vært et tema for forskning, fra forskning på menneskets fysiologiske natur til informasjonsalderens bruk av teknologi. I dag har datamaskiner, sensorer og programvare blitt kraftig, billige og mer tilgjengelig, noe som er utnyttet i oppgaven for analyse av menneskelig aktivitet. I masteroppgaven analyseres menneskelige bevegelsesmønstre. Oppgaven er todelt; del... Fortsett lesing →

OpenStreetMap Data Structure

The OpenStreetMap (OSM) project is one of the most impressive projects of Volunteered Geographic Information. The OSM project stands out from other data sources mainly because it’s free to use and released under a license that allows for pretty much whatever the user wants to as long as the user mention the original creator and... Fortsett lesing →

WordPress.com.

opp ↑